GIÁ IPHONE CŨ HÔM NAY

Sản phẩmGiá (đ)
iPhone 5c 16GB2.290.000
iPhone 5s 32GB2.990.000
iPhone 5s 64GB3.390.000
iPhone 6 16GB4.590.000
iPhone 6 16GB độ vỏ X5.490.000
iPhone 6 64GB4.990.000
iPhone 6 128GB5.490.000
iPhone 6 Plus 16GB5.990.000
iPhone 6 Plus 64GB6.990.000
iPhone 6 Plus 128GB7.490.000
iPhone 6S 16GB5.690.000
iPhone 6S 32GB6.390.000
iPhone 6S 64GB6.990.000
iPhone 6S 128GB7.390.000
iPhone 6S Plus 16GB7.190.000
iPhone 6S Plus 32GB7.890.000
iPhone 6S Plus 64GB - Gray , Silver 7.990.000
iPhone 6S Plus 64GB - Rose , Gold8.290.000
iPhone 6S Plus 128GB Gold8.990.000
iPhone 7 32GB8.590.000
iPhone 7 128GB - Jet Black9.490.000
iPhone 7 128GB - Silver9.790.000
iPhone 7 128GB - Gold , Rose , Black9.890.000
iPhone 7 128GB - Red10.790.000
iPhone 7 256GB Jet Black10.190.000
iPhone 7 256GB - Rose11.590.000
iPhone 7 Plus 32GB 11.290.000
iPhone 7 Plus 128GB - JetBlack12.390.000
iPhone 7 Plus 128GB - Gold , Rose , Black , Silver12.390.000
iPhone 7 Plus 128GB Red13.690.000
iPhone 7 Plus 256GB12.990.000
iPhone 7 Plus 256GB - Red 14.390.000
iPhone 8 64GB Gray - Silver12.790.000
iPhone 8 64GB Gold13.190.000
iPhone 8 Plus 64GB Gold16.490.000
iPhone 8 Plus 64GB Gray , Silver15.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Gray , Silver18.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold19.290.000
iPhone X 64G - Silver21.790.000
iPhone X 64G - Gray21.490.000
iPhone X 256G - Silver23.990.000
iPhone X 256G - Gray23.990.000