NHẬN TIỀN MẶT

tại cửa hàng

nhận tiền mặt tại 9 chi nhánh của Vĩnh Phát.

QUẸT THẺ ATM/VISA/MASTER CARD

tại cửa hàng
  • Miễn phí quẹt thẻ ATM nội địa.
  • Phí 1.2 % thẻ Visa/ Master / JCB.
  • Phí 2.2 % thẻ AMERICAN EXPRESS / CUP.
  • Phí 3.0 % thẻ DINNER CLUB / DISCOVER.

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

toàn quốc

Vietcombank: 0071000700526

DƯƠNG THẢO NGUYÊN

TRẢ GÓP

lãi suất thấp
  • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng.
  • Trả góp với HD Bank
  • Trả góp với Home Credit