GIÁ IPHONE CŨ HÔM NAY

Sản phẩmGiá (đ)
iPhone 6 16GB3.690.000
iPhone 6 64GB3.990.000
iPhone 6 128GB4.390.000
iPhone 6 Plus 16GB5.290.000
iPhone 6 Plus 64GB5.990.000
iPhone 6 Plus 128GB6.390.000
iPhone 6S 16GB4.690.000
iPhone 6S 32GB5.190.000
iPhone 6S 64GB5.690.000
iPhone 6S 128GB6.390.000
iPhone 6S Plus 16GB6.590.000
iPhone 6S Plus 32GB6.990.000
iPhone 6S Plus 64GB 7.390.000
iPhone 6S Plus 128GB7.890.000
iPhone 7 32GB - Rose , Silver , Black , Gold6.790.000
iPhone 7 128GB - Jet Black , Gold , Rose , Black , Silver7.690.000
iPhone 7 128GB - Red7.890.000
iPhone 7 256GB 8.390.000
iPhone 7 Plus 32GB 8.590.000
iPhone 7 Plus 128GB - Gold , Rose , Black , Silver , Jet Black9.390.000
iPhone 7 Plus 128GB Red9.790.000
iPhone 7 Plus 256GB - Gold , Rose , Silver , Black , JetBlack10.190.000
iPhone 7 Plus 256GB - Red 10.190.000
iPhone 8 64GB 11.390.000
iPhone 8 64GB Red11.390.000
iPhone 8 Plus 64GB Gold13.190.000
iPhone 8 Plus 64GB Gray , Silver12.990.000
iPhone 8 Plus 64GB Red13.190.000
iPhone 8 256GB 12.290.000
iPhone 8 Plus 256GB Gray , Silver , Gold14.390.000
iPhone 8 Plus 256GB Red14.390.000
iPhone X 64G - Silver15.490.000
iPhone X 64G - Gray15.490.000
iPhone X 256G - Silver16.990.000
iPhone X 256G - Gray16.990.000
iPhone XS Max 64G - Gray , Silver23.390.000
iPhone XS Max 64G - Gold24.690.000
iPhone XS Max 64G - Gold 2 Sim25.190.000
iPhone XS Max 256G - Gold26.990.000
iPhone XS Max 256G - Gray , Silver25.290.000