GIÁ IPHONE CŨ HÔM NAY

Sản phẩmGiá (đ)
iPhone 5c 16GB2.710.000
iPhone 5s 16GB2.990.000
iPhone 5s 32GB3.390.000
iPhone 5s 64GB3.790.000
iPhone 6 16GB5.310.000
iPhone 6 16GB Gold5.410.000
iPhone 6 64GB6.510.000
iPhone 6 128GB7.010.000
iPhone 6 Plus 16GB6.810.000
iPhone 6 Plus 16GB Gold7.110.000
iPhone 6 Plus 64GB8.010.000
iPhone 6 Plus 64GB Gold8.110.000
iPhone 6 Plus 128GB8.810.000
iPhone 6 Plus 128GB Gold9.010.000
iPhone 6S 16GB6.210.000
iPhone 6S 16GB Gold6.310.000
iPhone 6S 16GB Rose6.310.000
iPhone 6S 32GB7.810.000
iPhone 6S 32GB Gold7.910.000
iPhone 6S 32GB Rose7.910.000
iPhone 6S 64GB8.410.000
iPhone 6S 64GB Gold8.510.000
iPhone 6S 64GB Rose8.510.000
iPhone 6S 128GB9.610.000
iPhone 6S Plus 16GB7.810.000
iPhone 6S Plus 32GB9.660.000
iPhone 6S Plus 64GB10.760.000
iPhone 6S Plus 128GB Gold10.510.000
iPhone 7 32GB Silver9.910.000
iPhone 7 32GB Rose9.910.000
iPhone 7 32GB Gold9.910.000
iPhone 7 32GB Black10.310.000
iPhone 7 128GB11.410.000
iPhone 7 128GB Red14.210.000
iPhone 7 256GB Jet Black12.410.000
iPhone 7 Plus 32GB Silver13.560.000
iPhone 7 Plus 32GB Rose13.560.000
iPhone 7 Plus 32GB Gold13.560.000
iPhone 7 Plus 32GB Black13.560.000
iPhone 7 Plus 128GB Silver15.560.000
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black15.560.000
iPhone 7 Plus 128GB Rose15.560.000
iPhone 7 Plus 128GB Gold15.760.000
iPhone 7 Plus 128GB Black15.760.000
iPhone 7 Plus 128GB Red16.910.000
iPhone 7 Plus 256GB16.010.000
iPhone 7 Plus 256GB Red17.560.000
iPhone 8 64GB Gray14.600.000
iPhone 8 Plus 64GB Gray , Silver16.500.000
iPhone 8 Plus 256GB Gray19.500.000

KHÁCH XEM NHIỀU