GIÁ IPHONE CŨ HÔM NAY

Sản phẩmGiá (đ)
iPhone 5c 16GB2.390.000
iPhone 5s 32GB2.690.000
iPhone 5s 64GB2.990.000
iPhone 6 16GB3.990.000
iPhone 6 16GB độ vỏ X5.490.000
iPhone 6 64GB4.490.000
iPhone 6 128GB5.190.000
iPhone 6 Plus 16GB5.790.000
iPhone 6 Plus 64GB6.590.000
iPhone 6 Plus 128GB7.190.000
iPhone 6S 16GB4.790.000
iPhone 6S 32GB5.290.000
iPhone 6S 64GB5.790.000
iPhone 6S 128GB7.190.000
iPhone 6S Plus 16GB6.590.000
iPhone 6S Plus 32GB6.990.000
iPhone 6S Plus 64GB 7.490.000
iPhone 6S Plus 128GB Gold7.990.000
iPhone 7 32GB - Rose , Silver , Black7.990.000
iPhone 7 32GB - Gold7.900.000
iPhone 7 128GB - Jet Black , Gold , Rose , Black , Silver9.290.000
iPhone 7 128GB - Red10.590.000
iPhone 7 256GB Black , Silver , Gold9.890.000
iPhone 7 256GB - Rose11.390.000
iPhone 7 Plus 32GB 10.990.000
iPhone 7 Plus 128GB - Gold , Rose , Black , Silver , Jet Black12.190.000
iPhone 7 Plus 128GB Red13.390.000
iPhone 7 Plus 256GB - Gold , Rose , Silver , Black , JetBlack12.990.000
iPhone 7 Plus 256GB - Red 14.390.000
iPhone 8 64GB 12.890.000
iPhone 8 Plus 64GB Gold16.490.000
iPhone 8 Plus 64GB Gray , Silver15.790.000
iPhone 8 Plus 256GB Gray , Silver17.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold18.390.000
iPhone X 64G - Silver20.990.000
iPhone X 64G - Gray20.990.000
iPhone X 256G - Silver22.990.000
iPhone X 256G - Gray22.990.000