GIÁ IPHONE CŨ HÔM NAY

Sản phẩmGiá (đ)
iPhone 6 16GB3.690.000
iPhone 6 64GB3.990.000
iPhone 6 128GB4.390.000
iPhone 6 Plus 16GB5.490.000
iPhone 6 Plus 64GB6.390.000
iPhone 6 Plus 128GB6.990.000
iPhone 6S 16GB4.290.000
iPhone 6S 32GB4.790.000
iPhone 6S 64GB5.290.000
iPhone 6S 128GB5.990.000
iPhone 6S Plus 16GB6.190.000
iPhone 6S Plus 32GB6.690.000
iPhone 6S Plus 64GB 7.190.000
iPhone 6S Plus 128GB7.590.000
iPhone 7 32GB - Rose , Silver , Black , Gold7.290.000
iPhone 7 128GB - Jet Black , Gold , Rose , Black , Silver8.990.000
iPhone 7 128GB - Red9.590.000
iPhone 7 256GB Black , Silver , Gold 9.590.000
iPhone 7 256GB - Rose10.990.000
iPhone 7 Plus 32GB 10.590.000
iPhone 7 Plus 128GB - Gold , Rose , Black , Silver , Jet Black12.190.000
iPhone 7 Plus 128GB Red12.990.000
iPhone 7 Plus 256GB - Gold , Rose , Silver , Black , JetBlack12.790.000
iPhone 7 Plus 256GB - Red 13.690.000
iPhone 8 64GB 11.990.000
iPhone 8 64GB Red12.990.000
iPhone 8 Plus 64GB Gold15.590.000
iPhone 8 Plus 64GB Gray , Silver14.990.000
iPhone 8 Plus 64GB Red16.390.000
iPhone 8 256GB 12.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Gray , Silver17.590.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold17.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Red19.990.000
iPhone X 64G - Silver20.390.000
iPhone X 64G - Gray19.990.000
iPhone X 256G - Silver21.990.000
iPhone X 256G - Gray21.990.000

KHÁCH XEM NHIỀU