KHO MÁY CŨ

 • Bảng giá bán lẻ Xiaomi cũ 99% qua sử dụng

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black"  c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Máy đã qua sử dụng, độ mới từ 99% trở…
 • Bảng giá bán lẻ Samsung cũ 99% qua sử dụng

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black"  c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Máy đã qua sử dụng, độ mới từ 99% trở…
 • Bảng giá bán lẻ Macbook cũ 99% qua sử dụng

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black" c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="tinh-trang"][vc_column_text] Máy đã qua sử dụng, độ mới từ 99%. Hỗ…
 • Bảng giá bán lẻ iPhone TBH

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black"  c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Máy như mới 100% từ hãng trả về. Phiên bản…
 • Bảng giá bán lẻ iPhone cũ 99% qua sử dụng

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black"  c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Máy đã qua sử dụng, độ mới từ 99% trở…
 • Bảng giá bán lẻ iPhone CPO (Certified Pre-Owned)

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black"  c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Phiên bản quốc tế (không bán máy Locked). Hỗ trợ…
 • Bảng giá bán lẻ iPad cũ 99% qua sử dụng

  [vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style="modern" shape="square" color="black" c_icon="triangle" active_section="1" no_fill="true"][vc_tta_section title="Tình trạng" tab_id="1504979288259-261bfdf6-5126"][vc_column_text] Máy đã qua sử dụng, độ mới từ 99% trở…